Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Troponin I (cTnI)

- Kit phát hiện Troponin I của cơ tim, hỗ trợ chuẩn đoán cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim
- Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương
- Thời gian đọc kết quả: 10 phút
- Độ nhạy: 98.5%. Độ đặc hiệu: 98.4%
- Hãng sản xuất: ACON Laboratories

Mã hàng hóa

Dạng

Qui cách

TRO-0.1

Thẻ

20 test/hộp