Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

KIM LUỒN TĨNH MẠCH

Kim luồn tĩnh mạch Các số 18G; 20G; 22G; 24G.

Hãng sản xuất: B.Braun

Nước sản xuất: Malaysia

Sản phẩm có bán tại Wed; www.yte24h.com.vn