Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

ALERE DETERMINE HIV-1/2/ VIH-1/2

Sinh Phẩm chuẩn đoán

Alere Determine HIV 1/2

Xuất Xứ:Alere Japan

Giá bán: xin lên hệ để có giá tốt nhất

(Hạn sử dụng từ 8 tháng trở lên)

Sản phẩm có bán tại Web; www.yte24h.com.vn