Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Malaria P.f/P.v Ag (Antigent)

Test SD BIOLINE malaria Antigen là một test nhanh định tính nhằm phát hiện Plasmodium Lactate Dehydrogenase (pLDH), một enzym được sản xuất trong giai đoạn sinh sản và không sinh sản của ký sinh trùng sốt rét. Màng test phủ hai kháng thể đa cực gồm một kháng thể đặc hiệu với Lactate Dehydrogenase của P.Falciparum và một kháng thể đặc hiệu với Lactate Dehydrogenase của chủng Plasmodium khác.

Test dùng để phân biệt giữa Plasmodium Falciparum và chủng Plasmodium khác.


Thông tin sản phẩm:

  • Nhà sản xuất: Standard Diagnostics           Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Phát hiện phân biệt hai giữa chủng sốt rét Plasmodium falciparum Plasmodium vivax.
  • Bệnh phẩm: mẫu máu toàn phần (5μl).
  • Lưu trữ ở nhiệt độ phòng (2~28oC).
  • Chẩn đoán chính xác các chủng thông thường nhất.
  • Độ nhạy và độ đặc hiệu đạt mức tối đa.

- Hãng sản xuất: SD/Hàn Quốc