Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Kit Phát Hiện Nhanh HBsAg ( Viêm Gan B)

- Kit phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B
- Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương / Huyết thanh
- Ngưỡng phát hiện: 1ng/ml
- Độ nhạy: >99%. Độ đặc hiệu: 99.7%
- Hãng sản xuất: ACON Laboratories

Mã hàng hóa

Dạng

Qui cách

HBS-0.2.3

Que 3mm

50 test/hộp

HBS-0.2.5

Que 5mm

50 test/hộp

HBS-0.2.1

Thẻ

40 test/hộp