Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Phim X-Quang CEA

Phim Chụp X-Quang AGFA

Quy cách : Hộp /100 Tấm

Kích thước: 35 x 35 cm ; 30 x 40 cm; 24 x 30 cm ; 18 x 24 cm

Xuất xứ: AGFA - Bilgium

Sản phẩm có bán tại Web: www.yte24h.com.vn