Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Phích giữ lạnh vacsin

STT

Tên Sản Phẩm

Thể Tích

Kích Thước Bên Ngoài

1

Phích Đựng Vacxin

6 Lít

270 x 200 x 210 mm

2

Phích Đựng Vacxin

12 Lít

290 x 210 x 240 mm

3

Phích Đựng Vacxin

20 Lít

380 x 290 x 310 mm

4

Phích Đựng Vacxin

20 Lít

360 x 260 x 310 mm

5

Phích Đựng Vacxin

24 Lít

410 x 280 x 360 mm

Nước SX: Việt Nam
Sản phẩm có bán tại Wed; www.yte24h.com.vn