Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

ỐNG NGHIỆM HEPARIN Tube

Tên Sản Phẩm: Heparin Hãng Sản Xuât: HTM Nước Sản xuất: Việt Nam TCCL: ISO 13485: 2003 Giá bán: 750 Giá Khuyến Mại: 500

Tên Sản Phẩm: Heparin

Hãng Sản Xuât: HTM

Nước Sản xuất: Việt Nam

TCCL: ISO 13485: 2003