Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Ống nghiệm EDTA Tube

Tên Sản Phẩm: EDTA

Hãng Sản Xuât: HTM

Nước Sản xuất: Việt Nam

TCCL: ISO 13485: 2003