Tổng số sản phẩm: 0

Tổng số tiền: vn?Sản phẩm

Chỉ Safil Quick 2/0

Chỉ Phẫu Thuật SAFIL Qiuck + UNDYED 2/0, 90cm HR37S

Code: C1046595

Xuất xứ: Tây Ban Nha - Spain

Hãng Sản Xuất: B.Braun Surgical SA - Spain

Thông Tin Sản Phẩm:

Cấu trúc: Đa sợi dạng bện

Màu sắc: Không nhuộm hay nhuộm xanh.

Thành phần hóa học: Polyglycolic acid.

Lớp bao: Glyconate.

Ngồn gốc: Tổng hợp.

kích cỡ: USP 8/0( Metric 0.4) - USP 2 ( Metric 5)

Cơ chế tan; Tan qua quá trình thủy phân.

Tiệt khuẩn: Tia Gamma.

Mô tả:

Safil Quick /Undyed là chỉ tan tổng hợp tan nhanh, dạng bện và có lớp áo bao, được làm từ acid Polyglycolic trọng lượng phân tử thấp.

Safil Quick /Undyed bị thoái hoa qua quá trình thủy phân có thể biết trước một cách chính xác.

Tính chất hóa học:

- Duy trì 60% sức căng kéo của nút thắt sau 05 ngày.

- Tan hoàn toàn trong khoảng thời gian 42 ngày.

Chỉ Định:

- Sản phụ khoa ( vi dụ: khâu tầng sinh môn)

- Phẫu Thuật mắt.

- Phẫu thuật miệng ( vi dụ: nêm mạc)

- Nhi khoa.

- Khâu da ( khâu trong da, khâu dưới da, khâu da)

- Làm chỉ buộc.

- Cho những mô mềm chỉ cần thời gian khoảng 10 ngày.

Thuân Lợi:

- Sức căng kéo ban đầu cao.

- Đường thoái hóa ổn định và biết trước.

- Đảm bảo thắt nút tốt

- Đặc tính thao tác dễ dàng.

- Tan hoàn toàn nhanh chóng.